Kdy začít servírovat?

Podání je nejdůležitější úder v piklebalu, protože jím hráč zahajuje hru. Bez perfektního zvládnutí servisu nelze v tomto sportu dosáhnout výraznějšího úspěchu. Je také jediným úderem, na který soupeř nemá žádný vliv. Navzdory tomu, mnoho trenérů nevěnuje nácviku podání dostatečný prostor a jeho nácvik je krátký několik minut před koncem tréninku. Nácvik podání lze rozdělit do 3 etap (M.Nekola):

 První etapou (3.-6 let) je přirozená cesta pomocí dětských her – hlavně házení. Děti v předškolním věku by se měly dobře naučit házet spodem  nejprve větším a pak menším míčkem do dálky, nebo na určitý cíl. Přirozené házení třeba přírodními prvky (hlavně zimní koulování, házení kameny nebo šiškami) vede k uvolněnému pohybu ramenního pletence společně s tzv. „vyšviháváním“ paže. Pohyb ruky při házení spodem je velmi podobný jako při podání.

Druhá etapa mladší školní věk ( 6. -12. let) je odobí, kdy se začíná s  piklebalem.  S nácvikem podání je nutné začít společně s ostatními základními údery. Od prvních výukových lekcí je třeba učit všechny fáze podání (celý pohyb) s nápřahem a udeřením míče společně se správným držením rakety a technikou provedení. Stejnou pozornost věnujeme jak paži s raketou, tak i té, která drží míček a sledování míče při nadhozu očima. Postavení nohou a rozložení váhy je neméně důležité. Nácvik je vhodné provádět hravou formou. Vhodnější je vložit nácvik podání spíše na začátek nebo do první poloviny tréninkové jednotky, kdy děti nejsou unavené psychicky a koordinačně (délka nácviku 10-15 minut 3x týdně). Mezi 7. a 8. rokem je třeba všechny nacvičované fáze propojit v jeden celek, zprvu podávat pouze přes síť, třeba i z kratší vzdálenosti, bez ohledu na pole, kam by měl míč směřovat. Dokud si dítě neosvojí celé podání, není odborníky doporučováno hraní o body, protože může dojít k fixaci různých zlozvyků a k deformaci techniky úderu.

Třetí etapa nácviku (po 13 roku věku) pokračuje po dokonalém zvládnutí techniky obou paží, kdy dítě trefuje příslušné pole pro podání, pohyb je plynulý, švihový, zatím bez síly a rotace. S rozvojem silových schopností (od 14. roku) je možné začít podání zrychlovat, ale bez narušení plynulosti a uvolněnosti, současně začíná nácvik rotace. Závěrem této etapy je zvládnutí přímého a rotovaného podání, jeho umisťování současně se změnou razance a rychlostíi (30 minut denně).