Ambasadorský a trenérský program

Program Pickleball Ambassador je společenská  iniciativa, jejímž cílem je propagovat, rozvíjet a rozvíjet sportovní odvětví  piklebalu v různých regionech nebo komunitách. Ambasadoři jsou nadšení a oddaní jednotlivci, kteří slouží jako propagátoři  a mentoři tohoto sportu a hrají klíčovou roli při představování, vzdělávání a podpoře rozvoje piklebalu.

Klíčové aspekty programu ambasadorů pickleballu obvykle zahrnují:

Propagace sportu: ambasadoři zvyšují povědomí o tomto sportu a jeho mnoha výhodách. Spolupracují s místními komunitami, školami a sportovními organizacemi, aby povzbudili zájem o piklebal.

Vzdělávání a školení: ambasadoři nabízejí rady a instruktáž novým zájemcům i stávajícím hráčům. Často pořádají kliniky, workshopy a školení, aby hráčům pomohli zlepšit jejich dovednosti a porozumění hře.

Budování komunity: program se zaměřuje na vytváření pocitu pospolitosti mezi nadšenci do piklebalu. Ambasadoři často organizují společenské akce a setkání, která umožňují hráčům navazovat kontakty, sdílet zkušenosti a budovat vztahy.

Práce s mládeží: někteří ambasadoři se zaměřují na představení piklebalu mladším generacím. Mohou spolupracovat se školami, mládežnickými organizacemi a komunitními centry, aby děti zapojili do tohoto sportu prostřednictvím specializovaných programů.