Členství

Členství v této asociaci má několik výhod:
1. Přístup k oficiálním pravidlům: členové mohou získat přístup k oficiálním pravidlům. To jim umožní lépe porozumět hře a více si jí užít.

2. Přístup ke vzdělávacím materiálům: asociace poskytuje vzdělávací materiály, jako jsou tipy a techniky pro zlepšení dovedností v piklebalu.

3. Slevy na vybavení:  slevy na vybavení a příslušenství, které umožňují  zakoupení raket, míčků a dalšího vybavení.

4. Zapojení do širší piklebalové komunity:  to znamená příležitost setkat se s dalšími hráči, najít si spoluhráče a navázat piklebalové vztahy.

5. Propagace a rozvoj sportu:  členové asociace se mohou podílet na úsilí o propagaci a rozvoj tohoto sportu na místní, národní i mezinárodní úrovni.

6. Aktuální informace o událostech a novinkách: Asociace často poskytuje svým členům pravidelné informace o událostech, novinkách a vývoji v tomto sportu.

Typy členství:
1. Individuální členství:  jedná se o základní typ členství určené pro jednotlivcec. S tímto typem členství získává jednotlivec přístup k různým výhodám a zdrojům, které asociace nabízí. Patří sem přístup k oficiálním pravidlům, slevy na vybavení a další výhody.

2. Členství pro děti a mládež:  členství pro mladé hráče nebo student, které podporuje hraní dětí a mládeže.

3. Členství pro ambasadory a trenéry:  tento druh členství je spojen  s dalšími výhodami, jako jsou vzdělávací materiály, podpora školení a výukových programů.

4. Institucionální členství (pro skupiny, kluby, organizace):  určeno kluby, skupiny, školní týmy nebo jiné instituce. Organizace tak mohou podpořit rozvoj  tohoto sportu  na místní úrovni.

5. Čestné členství:  toto členství může být uděleno jednotlivcům nebo organizacím za výjimečný přínos nebo podporu piklebalu. Čestní členové mohou od asociace získat zvláštní  uznání.