Česká asociace piklebalu

Česká asociace piklebalu vznikla v roce 2016. Jedná se o spolek sdružující sportovní oddíly a jednotlivce piklebalu na území České republiky. Asociace působí pod jménem Česká asociace piklebalu a používá zkratku ČAP. V mezinárodním styku používá anglickou verzi „Czech Pickleball Association“ a zkratku CPA. Česká asociace piklebalu je členem světových i evropských asociací.

Hlavním cílem ČAP je péče o rozvoj tohoto mladého raketového sportu v České republice a působí na celém území ČR.  ČAP prosazuje a hájí zájmy českého piklebalu u nás i v zahraničí. Vyvíjí činnost ve prospěch svých členů a vyhledává účelnou spolupráci s úřady měst a obcí či jinými organizacemi i jednotlivci za účelem podpory rozvoje a propagace tohoto sportu.